make-a-wedding-wish-1.png

De voorwaarde waaraan een wens moet voldoen,

is datgene waar de Stichting voor staat en dat is: het vervullen van de trouwwens van een aanstaand bruidspaar, waarvan een partner of gezinslid levensbedreigend ziek is.


Hoe gaat het verder in zijn werk?

* Je stuurt de wensaanvraag in voor jezelf of voor een ander

* De wensaanvraag wordt in behandeling genomen door het bestuur

* Na goedkeuring van het bestuur wordt kontakt gezocht met de wensaanvrager door een bestuurslid met medische achtergrond voor een medische intake

* Er is een medische verklaring nodig van een behandelend arts

* De intake wordt besproken binnen de commissie en na goedkeuring wordt er een wensvervuller aan gekoppeld

* De wensaanvuller neemt kontakt op met de wensaanvrager en zal een afspraak maken voor een gesprek om na te gaan wat de wensen zijn en wat nodig is om de wens te gaan vervullen en vooral binnen welke termijn

* De wensaanvrager en het bruidspaar gaan akkoord met de toestemming voor publicatie van de wens alszijnde gebruik van al het foto en filmmateriaal voor site en Social Media

* De wensvervuller zoekt in onze database naar de benodigde trouwprofessionals, legt de kontakten en zal een draaiboek samenstellen

* Trouwprofessionals worden vastgelegd in overleg met het bruidspaar

* Datum wordt in onderling overleg vastgesteld

* Wens wordt vervuld

BELANGRIJK;
De Stichting en/of mensen die werkzaam zijn voor de Stichting kunnen tijdens het vervullen van de wens of in de voorbereiding daar naar toe niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan goederen en/of apparatuur welke ingezet worden voor het vervullen van de wens. Dit is ter verantwoordelijkheid van het bedrijf zelf. Dit geldt ook voor goederen en/of diensten waar een financieële vergoeding voor betaald moet worden. Dit is ten allertijden ter verantwoording van het bruidspaar waarvoor de wens vervuld wordt of de contactpersoon daarvan danwel de familie van het bruidspaar.
Dit geldt ook voor zaken die door het bruidspaar zelf worden geregeld en niet door de Stichting of hun medewerkers. 
Pagina bewerken